Kurser inom
Självledarskap, inlärning och välbefinnande - i relation till hjärnan

För att möta behovet av fortsatt individuell utveckling finns nu kurser med fokus på att öka kunskapen om hjärnan och dess relation till lärande och självledarskap.

 

Vi tittar på hjärnan ur två olika perspektiv: den lärande hjärnan och den emotionella hjärnan

Dessa två huvudområden formar de två utbildningsspår som presenteras nedan. Vardera spår består av 3 på varandra följande kurser. Efter avslutat spår kommer det finnas  en gemensam påbyggnadskurs inom: Välbefinnande och personlig utveckling.

Kurserna livesänds via Zoom. 

Kurser inom:
Lärande och professionell utveckling

I spåret om lärande och professionell utveckling fördjupar vi oss hur hjärnan tar till sig information. Vi tittar på vad som krävs för att bygga kunskap och utveckla kompetens. Vi vänder också på perspektivet för att titta på hur vi kan kommunicera och utforma våra budskap på ett sätt som möter hjärnans förutsättningar att lära och engageras. Vi går igenom flera aspekter av motivation och vad som krävs för att vilja utveckla.

Läs mer och boka din plats >>

Kurser inom:
Självledarskap och emotionell utveckling

I spåret Självledarskap och emotionell utveckling tittar vi på hur vi formar vår uppfattning om oss själva och tillvaron genom våra tankar och känslor. Vi går igenom mönster av emotioner och hur de triggas i hjärnan. Medvetenheten om våra inre processer används sedan för att bidra till insikter om våra egna beteenden. Genom att få perspektiv på sig själv ökar vi även förståelsen för andra.

Läs mer och boka din plats >>

Om Anna

Årets mottagare av Mensapriset, 2020. Anna Tebelius Bodin har utbildat och inspirerat 10 000-tals inom psykologin bakom hur vi lär, når välbefinnande och utvecklar vårt självledarskap utifrån hjärnan. Med vetenskapen som grund och inspirerande pedagogik belyser hon möjligheterna och utmaningarna för hjärnan.

Läs mer om Anna >>