Kurser inom Självledarskap och emotionell utveckling utifrån hjärnan

Kurserna livesänds online via Zoom på angiven tid och dag.

Varje deltagare förväntas ha påslagen mikrofon och kamera för att kunna vara med i övningar och interagera med mig som kursledare såväl som med de andra deltagarna. Jag ser fram emot att dela denna mentala resa med dig. - Anna T-B

Del 1 - Styra tankar

onsdag 2 december 18:00-20:30

Första kursen om självledarskap och emotionell utveckling handlar om möjligheten att välja tolkning av tillvaron. Vi tittar på relationen mellan emotioner, tankar och efterföljande känslor. Vilka mönster kan vi förändra? Hur påverkas tankarna? Varför är det inte viljestyrka som krävs för att välja tankar?

Kursen kommer att beröra ämnen som:

- kopplingen mellan tankar och upplevda känslor
- tolkningsföreträdet i hjärnan
- låsningen i begränsande tankar
- känslornas förhållande till tidsperspektiv
- valet av utvecklande tankar
Kursledare: Anna Tebelius Bodin

Behörighetskrav:
Inga


Pris: 950 kr

Till bokningen >>

Del 2 - Känslor som verktyg till förändring

Planerad till början av 2021

I denna fördjupningskurs i självledarskap och emotionell utveckling utgår vi från en emotionsloop som sätter nya perspektiv på upplevelser. Vi tittar på alternativa utvecklingsförlopp med konstruktiva, respektive destruktiva, resultat för både individen och gruppen. Vilka detaljer är viktiga i bemötande vid förändringar? Hur förutser vi hinder i utvecklingen framåt? Varför är det viktigt att förstå strävan bakom ett beteende?

Kursen kommer att beröra ämnen som:

- relationen mellan egen förväntan och motivation
- att släppa mentalt motstånd 
- konstruktiv och destruktiv strävan efter trygghet
- emotionsloopen och känslomönster
- ändrat fokus som förändrar viljan

Kursledare: Anna Tebelius Bodin

Behörighetskrav:
Del 1 - Styra tankar

Pris: 950 kr

Mer info kommer snart

Del 3 - Förstå andra genom sig själv

Planerad till början av 2021

I denna avslutande kurs om självledarskap och emotionell utveckling ligger fokus på självbilden. Vi tittar på parallellerna mellan tolkningen av andra och hur vi uppfattar oss själva. Vilka grunder finns för våra uppfattningar om andra? Hur kan vi förstå andras negativa beteenden? Varför är det mer betydelsefullt att se våra likheter än skillnader?

Kursen kommer att beröra ämnen som:

- speglingen av självbilden i andra
- att möta obehag
- förståelsen för detaljerna i bemötande
- beteenden ur nya perspektiv
- att utgå från den andres känsla av betydelseKursledare: Anna Tebelius Bodin

Behörighetskrav:
Del 1 - Styra tankar
Del 2 - Känslor som verktyg till förändring

Pris: 950 kr

Mer info kommer snart

Vänligen observera att kurserna endast sänds live och att bokningen är bindande efter genomförd betalning.

Fler kurser

Är du även intresserad av kurser inom lärande och professionell utveckling? Se utbudet av kurser även inom det andra spåret.

Tillbaka till kursöversikterna